תהליך ההחזרים

 

מגיע לך החזר רב של כסף!


שכיר/ה יקר/ה, גמלאי/ת יקר/ה שלום וברכה,

מהפכה בעיצומה – האפליקציה שמעבירה את כל הידע לשכירים ומאפשרת ניהול ארכיון של תלושים וכל טופס מאת המעסיקים השונים לרבות הסברים על חישובי הבראה וכדומה , הארכיון מאפשר אף ניהול כל ההוצאות של משק הבית לרבות הוצאות חשמל טלפון וכדומה .

ניהול ארכיון של ההכנסות מצד אחד ומאידך ניהול ארכיון של ההוצאות מציג למשתמש תמונה אמיתית של תזרים המזומנים שלך .

על מנת לעזור לכם השכירים בתזרים ובשיתוף פעולה עם חברת PAYBYSLIP אתם השכירים אף יכולים לבחור לשלם את ההוצאות שלכם דרך התלוש בתנאים נוחים ובתיאום עם המעסיק שלכם.ככה לא שוכחים לשלם חשבונות חשמל בזמן וכדומה .

בנוסף המערכת מפעילה מערכת בקרה חזקה ובעלת ניסיון של עשרות שנים ומציגה דוחות מפורטים האם חישבו לכם נכון את השכר והאם ניתן לחסוך בהוצאות – בצורה זו אתה מגדיל את התזרים הפנוי לרווחה ופנאי .

ולכן גם דאגנו לתת לכם הצעות למבצעי נופש או פנאי לרבות מסעדות והצגות והכול בתיאום מול וועד העובדים שלכם או ממועדוני לקוחות נבחרים .

והכול כמעט בלי צורך בהשקעה מצדכם השכירים כל שאתם נדרשים זה לחתום על יפוי כח לקבלת מידע ואנו נאתר עבורכם כל המסמכים נדאג להכניס את כל המידע לארכיון ולתת לכם מידע זמין ומהיר .

כאמור, חברת OweMe הקול לשכיר פיתחה טכנולוגיה חכמה לאיתור ומקסום ההחזרים הכספיים המגיעים לך ממספר מקורות. מנסיוננו וע"פ ממצאי התוכנות שלנו, נמצא כי רוב לקוחותינו וביניהם יוצאי כוחות הביטחון, עובדי מדינה ו/או עיריות, רופאים, עובדי הייטק, טייסים, מורים, ואחרים שנתנו להם את שירותינו, זכאים להחזרים של אלפי ש"ח ולעיתים רבות אף עשרות ומאות אלפי ש"ח.

יודגש כי אנו עושים שימוש בתוכנה ייחודית היודעת לחשב אוטומטית מרכיבים בהסכמי שכר קיבוציים מורכבים וכן לאתר טעויות בתלושי השכר המשפיעות על חיובי מס הכנסה וביטוח לאומי, בנוסף ע"י הצלבת נתונים (המתקבלים לאחר מתן יפוי כח מטעמך) אנו מוצאים תקלות בשיוך כספים או זכויות אצל גורמים שלישיים כגון מעסיקיך או קרנות פנסיה, השתלמות וכד'.

באמצעות חתימה על ייפוי כח והסכם התקשרות המצורפים בזאת, יבוצע עבורך ריכוז מפורט של נתונים (ממעסיקיך, ממס הכנסה, מביטוח לאומי, לרבות מספקי שרות שונים כגון חברת חשמל, גז, מים, תקשורת וכדומה ולרבות מכל יצרני הביטוח וכד') וכך נאתר עבורך את סכומי הכסף השייכים לך. כמו כן ינתן לך ייעוץ למול צדדים שלישיים. ניתן לקבל גם בהמשך מידע מלא דרך האתר המותאם ו\או אפליקציה.

מה אנו עושים:

 • מוצאים טעויות/אי התאמות בתלוש השכר – אנו מאתרים טעויות בשכר הברוטו ששולם לך, לדוגמא, בתשלומי הבראה, בחישובי חופשת מחלה, דמי לידה, שעות נוספות, הפרשות לקופת גמל ועוד...

 • משיגים לך החזרים ממס הכנסה - בגין ניכויים או זיכויים שלא נלקחו בחשבון, פטורים שלא נוצלו, הפסקות ברצף העבודה, תקלות בהגדרת סמלים, טעויות חישוביות של תוכנת השכר בה המעסיק הפיק לך תלושים.

 • מוצאים לך כסף ששילמת ביתר לביטוח לאומי – אנו יודעים לאתר באופן פרטני ולחשב מחדש את דמי הביטוח אותם היה צריך לשלם. לדוגמא: מעמד, תיאום דמי ביטוח, טעויות טופס 106 בגלל סמלים פטורים מתשלום.

 • הפרשות סוציאליות – אנו מפיקים לך קודם כל דוח סטטוס מלא על כל היתרות והפוליסות שיש לך אצל כל היצרנים (מהמסלקה הפנסיונית) בנוסף אנו בודקים האם כל הניכויים וההפרשות שנעשו בתלושים נרשמו בצורה נכונה אצל היצרנים.

 • חוסכים בהוצאות וניהול ארכיון – אנו ננהל עבורך ארכיון של כל תשלומי ההוצאות שלך לרבות חשבון חשמל ,גז,מים, ארנונה וכדומה ונבחון האם ניתן להוזיל עלויות אלו.

לתשומת ליבכם, כדי לקבל הרשאת מייצג נבקשכם לשלוח אלינו צילום ת.ז. עם הספח וכן לשלוח לנו קוד מסלקה באמצעות אתר www.swiftness.co.il . באם אינך מצליח להפיק קוד מסלקה שלח מייל לתיבת הדוא"ל שלנו ואנו נדריך אותך בפירוט.

אין לנו מתחרים!

התוכנה שאנו עושים בה שימוש הינה ייחודית .

במסגרת התהליך ייבחנו ההסכמים הקיבוציים ואופן יישומם בתהליך העבודה השוטף.

בסופו של תהליך הבקרה, תוכלו ליהנות מצמצום טעויות הנוגעות לתשלומי העובדים עד למינימום הנדרש. ותקבלו , סימולציות מלאות והסברים על חישובי הבראה ,חופשה וכדומה לרבות ניהול תיק עובד מלא הכולל ארכיון תלושים מסמכים לרבות 106 גליונות נוכחות וכדומה.

המערכת כוללת בתוכה רכיבי תקשורת מורכבים לרבות משלוח מיילים אוטומטיים לצדדי ג' וכן אמצעי תקשורת אוטומטיים נוספים הכול על מנת לתת לכם השכירים כלי מלא למיצוי הזכויות שלכם.

בנוסף החברה מציעה בקרה שוטפת על תפקוד תכנת השכר בהתאם להסכמים הקיבוציים או האישיים מול העובדים וכן בהלימה להגדרות החוק.

בדיקה באמצעות תכנה של פונקציות מערכת השכר כולל ביצוע הרצה מידי חודש על ידי תכנת בקרה לזיהוי שגיאות בתהליך החישוב השוטף כלפי כל עובד בחברה.

ביצוע תהליכי הביקורת, כולל בין היתר, הפעולות הבאות:

 • קליטת גבויים ברמת חודש,עובד,סמל ולכל השנים רטרואקטיבית.

 • ביצוע בקרת שלימות וסבירות.

 • ביצוע הגדרת חוקת שכר ברמת סמל

 • זיהוי נתוני חסר ככל שהיו קיימים במערכות השכר של הגוף המבוקר והצפתם לזהוי מקור הבעיה.

 • ביצוע בקרה על יישומם התקין של הסכמי שכר.

 • במסגרת התיעוד המלא במערכת של הגדרות הסמל לכל בסיסי המס השונים מבוצע תיחקור הסמל ולראות האם הוא מהווה בסיס ולאיזה עובדים לגמל,למס שכר,למס הכנסה,לפוליסה מסוימת,תוך הפרדה ברורה בין הבסיסים השונים לחישוב.

 • ביצוע סימולציות עפ"י ההגדרות שנקבעות והשוואה בין האפשרויות. ייחודה של המערכת הוא בכך שניתן לבחון את יישומי הסכמי השכר והוראות הביצוע לכל עומק של תקופה ועל 100% מהאוכלוסיה הרלוונטית (אין מדובר בבדיקה מדגמית בלבד).

 • הבדיקות מבוצעות בהתאם להסכמים להוראות וההסכמים הרלוונטיים ועריכת תחשיבים חודשיים של השכר והתשלומים הנלווים שצריכים היו להיות משולמים לעובדים שנדגמו לפי ההוראות, ובהתאם לאמור בהסכמים המרכזיים. בנוסף, בדיקת הפרשות סוציאליות אשר צריכות היו להיות מופרשות בגינם,תוך הבחנה בין פנסיה תקציבית לפנסיה צוברת והשוואתם לשכר ולהפרשות ששולמו בפועל.

בדיקות נוספות:

 • איתור תשלומי יתר:

  • לביטוח לאומי;

  • למס הכנסה;

  • בגין זכאים לדמי לידה, או דמי פגיעה או מקבלי קצבת זקנה;

 • בקרת ניכויים אוטומטית – מסים על השכר;

 • בקרה אוטומטית לחישוב ברוטו;

 • בקרת תשלומים וקליטה בפועל בקופות השונות;

 • בקרת שעות מול שכר;

 • בקרה אוטומטית של החזרים לשכירים;

 • השרותים דלעיל מותאמים לכל תוכנות השכר, עם מענה אוטומטי לגמל ופנסיה בשכר ולחוקי השכר.

החוקים העיקריים שיסקרו לצורך ביצוע הבדיקה הינם כלהלן:

 • חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א- 1951.

 • חוק הגנת השכר, התשי"ח-1958.

 • חוק חופשה שנתית, התשי"א-1951.

 • חוק דמי מחלה, תשל"ו- 1976.

 • חוק שכר מינימום, התשמ"ז- 1987.

 • חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב- 2002

 • וכן כל חוק,הסכמים קיבוציים ו/או צווי הרחבה, נהלי השכר בשירות המדינה, הסכמים מרכזיים, הוראות תכ"מ ותקשי"ר שיהיו רלוונטיים לבדיקה.

 • בדיקה שנתית של תשלומי דמי הבראה וחגים וכן של צבירת ימי חופשה ומחלה, עריכת תחשיב שנתי של ההפרשים בין הסכומים/הכמויות להם היו זכאים העובדים בגין רכיבים אלו לעומת התשלומים/הצבירה בפועל.

 • בחינת שעות עבודה המוצגות בתלוש השכר לדוחות הנוכחות.