הסברים

לא מעט שכירים במשק זכאים להחזרי מס מהמדינה בשווי של אלפי שקלים. אבל הבירוקרטיה מייגעת וצריך למלא המון מסמכים, ולכן רוב השכירים מוותרים על ההטבות שמגיעות להם

רואי חשבון מעריכים כי 5-10 מיליארדי שקלים המגיעים על פי חוק לציבור משלמי המיסים נשארים בקופת המדינה לעיתים בלי הודעה על כך. למרות פניית מבקר המדינה, באוצר התנגדו למהלך שעשוי היה למסור את הכסף לאזרחים, ובעיקר לבעלי ההכנסות הנמוכות - עיקר הנפגעים. "למדינה יש יעדים חברתיים וחובה להגיע לציבור, אך היא מפלה לרעה את האזרח"

עובדים רבים אינם מקבלים את מלוא התשלומים המגיעים להם מהמעביד.
מניסיוננו רב השנים למדנו שקיימות טעויות רבות ברכיבים המרכיבים את תלוש המשכורת.
מאחר ואופן החישוב הוא מסובך וכן אינו שקוף לעובד אלא רק התוצאה המשקפת סכום כסף, אין הוא מודע לטעויות אלו.
טעויות של מעביד בסעיפי התשלומים לדוגמא חישובי הבראה, חישובי שעות נוספות, חופשה, מחלה ועוד, מובילות לאפשרותכם לקבל החזר של סכומי כסף משמעותיים באמצעותנו .

דיני המס בישראל מעניקים הטבות מס רבות לעובדים שכירים שאינם מחויבים בהגשת דוחות, ולכן אינן מיוצגים על ידי רואי חשבון ולא עורכים התחשבנות מס שנתית. חישוב המס עבור עובדים שכירים נערך על ידי המעביד ומועבר מדי חודש על ידו. אך שימו לב, המס שמנוכה על ידי המעביד ומועבר למס הכנסה בהרבה מקרים אינו "נכון". מס הכנסה לא עורך חישוב ולא דואג לשכירים לקבל את המס ששילמו ביתר. אין מנגנון אוטומטי שבודק האם העובד השכיר קיבל את מלוא ההטבות המוקנות לו על פי הדין והאם החישוב שנערך לו על ידי המעביד גילם את ההטבות הללו, שימו לב, כי ניתן לבקש החזר מס רק עבור 6 שנים אחרונות.

הסיבה הנפוצה ביותר להחזרים מביטוח לאומי היא גבייה כפולה של ביטוח לאומי עקב מעבר בין עבודות רבות במהלך השנה, או כאשר השכיר מועסק ביותר מעבודה אחת או כאשר השכיר נהנה גם מקבלת פנסיה ממקום אחר כך שעלול להיווצר קיזוז כפול של כספי הביטוח הלאומי וכל זאת מבלי שהשכיר יהיה מודע לכך