הסברים

עובדים רבים אינם מקבלים את מלוא התשלומים המגיעים להם מהמעביד.
מניסיוננו רב השנים למדנו שקיימות טעויות רבות ברכיבים המרכיבים את תלוש המשכורת.
מאחר ואופן החישוב הוא מסובך וכן אינו שקוף לעובד אלא רק התוצאה המשקפת סכום כסף, אין הוא מודע לטעויות אלו.
טעויות של מעביד בסעיפי התשלומים לדוגמא חישובי הבראה, חישובי שעות נוספות, חופשה, מחלה ועוד, מובילות לאפשרותכם לקבל החזר של סכומי כסף משמעותיים באמצעותנו .