הסברים

דיני המס בישראל מעניקים הטבות מס רבות לעובדים שכירים שאינם מחויבים בהגשת דוחות, ולכן אינן מיוצגים על ידי רואי חשבון ולא עורכים התחשבנות מס שנתית. חישוב המס עבור עובדים שכירים נערך על ידי המעביד ומועבר מדי חודש על ידו. אך שימו לב, המס שמנוכה על ידי המעביד ומועבר למס הכנסה בהרבה מקרים אינו "נכון". מס הכנסה לא עורך חישוב ולא דואג לשכירים לקבל את המס ששילמו ביתר. אין מנגנון אוטומטי שבודק האם העובד השכיר קיבל את מלוא ההטבות המוקנות לו על פי הדין והאם החישוב שנערך לו על ידי המעביד גילם את ההטבות הללו, שימו לב, כי ניתן לבקש החזר מס רק עבור 6 שנים אחרונות.